Εξειδικευμένο Κατάστημα  Πληροφορικής

Εκπαιδευτικό Κέντρο Πληροφορικής

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Katsigiannis Group : Όμιλος Εταιρειών Πληροφορικής                                                                  Microchip Stores Katsigiannis : Εξειδικευμένο Κατάστημα Πληροφορικής                                                           Microchip Studies : Εκπαιδευτικό Κέντρο Πληροφορικής                                                 Katsigiannis Net : Υπηρεσίες Διαδικτύου